Arbete på gården

På den här sidan kommer jag att berätta lite om hundarnas arbetsuppgifter här på gården. Genom att använda hundar tjänar vi in arbetskraft och sparar därmed pengar. Jag ska försöka värdera vad varje arbetsuppgift som utförs med hund ger för besparing.

På gården finns det 360 mjölkande kor (ca 400 årskor) samt rekrytering med ca 350 kvigor. Vi mjölkar i mjölkgrop två gånger per dygn med tolvtimmars intervall. Mjölkgropen är en dubbel tolva parallellstall. Korna hålls i en kall lösdrift. På vintern är kvigor äldre än 8 månader på kvighotell. Förhoppningen är att kunna bygga ett ungdjursstall så vi kan ha alla djuren här hemma. Kalvarna föds upp i hyddor och när de är avvanda kommer de till vårt kalvstall som består av tre väggar och tak med ströbäddar och skrapad gång.

 

Klövverkning

Vi klövverkar tre gånger per år. Det tar två dagar att köra genom alla korna. Vi kör genom ca 30 kor i timmen. Det är två klövverkare på en verkstol. En person lyfter klövarna till klövverkarna samt en person med hund som servar med kor och klipper svansar. Utan hund hade vi inte klarat det på två man förutom klövverkarna. Vi har ett hanteringssystem där fyra kor står på rad och väntar på sin tur att få gå in i verkstolen. Bakom dessa har vi en samlingsfålla i vilken vi tar in fem kor åt gången. Att det är endast fem är för att det ska bli bra med plats för hunden att jobba inne i fållan. Hunden jobbar fram korna så de går in och ställer sig på rad och väntar på sin tur. På detta sätt slipper vi som människor att vistas i fållan där skaderisken är stor. Korna vet vad som gäller när hunden är där och bråkar sällan. Det är fördelaktigt med inte allt för stor hund så de lätt kommer under grindarna om det behövs.

Tack vare hunden som gör att vi kan vara en man mindre vid klövverkningen så sparar vi in ca 13 500 kr (inkl sociala avg) per år.

På bilderna är det Kozagans Lizz som arbetar. Hon är 9,5 år och bara älskar klövverkningen till skillnad från sin matte som är gladast när det är över.

 

 

 

 

 

 

Kozagans Kennel

Lejeby 170

312 93 Laholm

Sweden

Telefon:

+46 70 265 33 72

Epost:

mariette.ostberg@kozagan.se